kommunikation

Man brukar säga att ”Allt kommunicerar”. Det stämmer väldigt väl. Oavsett om ni gör något eller inte gör något, så betyder det någonting för någon. Man brukar även säga att ”All kommunikation sker på mottagarens villkor”. Det betyder att allt som kommuniceras processas och förstås av mottagaren. Dessvärre innebär det inte alltid att mottagaren förstår det ni vill säga. Problemet är att många företag ofta vill ”överinformera” sin marknad med sitt komplexa erbjudande. En nyckel kan många gånger vara att göra precis tvärtom, dvs. att förenkla budskapet baserat på målgruppen.

Ytterligare en utmaning är att till fullo förstå att ”kommunikation” indikerar dialog, medan ”information” är det precis motsatta. Det i sig innebär att dialog är bra och att använda sig av och att bjuda in till dialog med syfte att utveckla, underhålla och utveckla era relationer så är det ännu bättre!

Låt oss diskutera hur er kommunikation kan vässas och användas i er marknadsföring!

Wasiljeff Consulting AB
Tel: 0729-711960
mikael@wasiljeffconsulting.se

Sickla Sjöväg 14
131 33 Nacka

Orgnr. 559250-5886

© Copyright Wasiljeff Consulting
by C16 Design