Marknadsföring

Målgrupper, segmentering, kanaler, marknadskommunikation, sociala medier, reklam, fokusgrupper, inbound, push/pull, räckvidd, personalisering, data, positionering, marketing automation, varumärke.

Så många buzzwords. Så många utmaningar. Så lite tid. Var ska ni börja?

Enkelt förklarat så ska ni börja med att bestämma vad ni vill sälja och till vem. Därpå beskriver ni var er tänkta målgrupp finns samt hur ni ska nå den. Nu har ni satt er övergripande strategi. Därefter specificerar ni genom vilka kanaler och aktiviteter ni ska nå er målgrupp. Nu har ni således en operativ strategi. Till sist så genomför ni aktiviteterna i de kanaler ni har bestämt, dvs. det operativa skeendet.

Till detta ska vi självklart addera bl.a. målsättning, resurser, budget, systemstöd samt en del annat smått och gott. Lätt som en plätt? Ja ibland så. Men framförallt utmanande och roligt!

Det jag, utifrån min kompetens och erfarenhet, kan hjälpa er med är att vara er externa marknadsavdelning – jag är med från uppstart, till implementation, till genomförande och utvärdering. 

Jag utgår hela tiden utifrån de behov ni har och ger er förslag på hur vägen dit kan se ut. Det viktiga är dock att era behov och vårt gemensamma arbete hela tiden ska utgå från era affärsmål och ligga i linje med dessa!

Låt oss ta en sittning och beskriv era behov – det är en mycket bra start!

Wasiljeff Consulting AB
Tel: 0729-711960
mikael@wasiljeffconsulting.se

Sickla Sjöväg 14
131 33 Nacka

Orgnr. 559250-5886

© Copyright Wasiljeff Consulting
by C16 Design