projektledning

Att projektleda marknads- och kommunikationsinsatser handlar alltid om att komma i mål och att leverera lönsamhet. Men viktigast av allt är att oavsett om det handlar om ett strategiskt projekt som syftar till att utveckla ert varumärke eller ett operativt projekt som ska sätta er på kartan vid den stora branschmässan så innebär det att leda och samverka med människor, såväl internt som externt. Då gäller det att vara både respektfull och ödmjuk inför att långt ifrån alla människor intar en instinktiv ansvarsroll där förståelsen för projektets ändamål är glasklar.

Ett effektivt sätt att jobba är utifrån en s.k. ”Ansvarstrappa” där metoden syftar till att etablera en förståelse och trygghet hos en person i en föränderlig organisation och/eller en projektmedlem och att successivt förflytta personen uppåt i trappan.
1. Information – platt meddelande utan interaktion
2. Kommunikation – bjuder in till dialog
3. Delaktighet – önskan om att vara med
4. Engagemang – aktiv i förändringen
5. Ansvar – proaktiv och ser värdet i förändringen

En Strategisk Projektledare kan ofta förena de mer mjuka värdena i ett ledarskap med de hårdare mål- och lönsamhetskraven.

Ett effektivt och bra marknads- och kommunikationsarbete börjar alltid med ett tydligt projekt. Så när har du tid att ses?

Wasiljeff Consulting AB
Tel: 0729-711969
mikael@wasiljeffconsulting.se

Sickla Sjöväg 14
131 33 Nacka

Orgnr.559250-5886

© Copyright Wasiljeff Consulting
by C16 Design